Đề tài nhóm- luận văn

___________________________________________________________________
Đề tài 1: Giới thiệu Bản mô tả công việc và Bản tiêu chuẩn công việc Giám đốc Kinh doanh – Tiếp thị tại Công ty Cổ phần Mai Linh. Nhận xét về ích lợi của việc sử dụng Bản mô tả công việc và  Bản tiêu chuẩn công việc trong Quản trị nhân lực tại công ty….đọc thêm
___________________________________________________________________

Đề tài 1: Xây dựng chiến lược phát triển dòng sản phẩm chủ lực của công ty cổ phần cơ khí & đúc kim loại Sài Gòn giai đoạn 2010- 2015...đọc thêm